مـنِ پـنـهـان

در من زندانی ستمگری بود که به آوازِ زنجیرش خو نمی‌کرد...
«شاملو»

بایگانی

خانگیان!

من از هوایی دیگرم

نامبارک‌دما

               که کورسوی سعادتِ با شما بودن

                                    چشمم را فریفت

بس است هرچه چو مرغی کور

بر درودیوارِ تنگ‌وتارتان 

                             پَرکوفتم

دیگر

در من به چشم خریداران منگرید!

نه مرغ خانگی‌ام

که آبِ ماندهٔ شکسته‌سفالینتان را

بعد از هر منقار

                 سر سپاس بردارم

من از تمامی پروازها بلندترم

و از تمامی پروازها

رهاتر

 

خانگیان!

من از هوایی دیگرم

خندق‌نشینانِ بلاهت

لولیدگان کوچک مرداب‌زی!

دیگر تمام حنجره‌ام را نثارتان نخواهم کرد

دیگر بر آستان نامقدّستان

                   خون و قلب صادقم را

                                  نخواهم گریست

 

بمانید

بمانید

دماغتان به بوی لای‌ولجن خو کرده‌است

دیگر برایتان نخواهم گفت

هوای بیرون

                چه مایه

                             شاد و آزاد است!

 

خانگیان!

من از هوایی دیگرم

هوای بودن:

تفسیر سبز صحراصحرا بهار

در جنبش حقیر برگی کوچک

هوای عشق:

مفهوم بی‌کرانهٔ ایثار

در قطره‌قطرهٔ باران

هوای انسان

که آب‌و‌آتش جوش و جنونِ عشقش

                             تطهیرم داده است

هوای مَردُم

خانگیان!

من از تمامی پروازها بلندترم

و از تمامی پروازها

رهاتر

من از هوایی دیگرم

 

محسن پزشکیان

شش دفتر

​​​

 

مـحـدّثـه ...
۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر